Bulego Teknikoa

 
Bulego Teknikoaren ardura da Soziolinguistika Klusterraren helburuak, estrategiak eta proiektuak kudeatu eta garatzea. Horiek arduratzen dira, aipatu bezala, Soziolinguistika Klusterraren helburu, estrategiak, ikerketa, garapen eta berrikuntza nahiz ezagutza kudeatzeko proiektuak kudeatzeaz.
Egun, 8 lagunek osatzen dute Bulego Teknikoa:
 
- Olatz Altuna
- Uxoa Anduaga
- Asier Basurto
- Olatz Bengoetxea
- Isabel Godinez
- Maialen Iñarra
- Pablo Suberbiola
- Belen Uranga
- Imanol Larrea