EGITARAUA

   
 

M3 MINTEGIA

   
Zuzendaritza Jokin Azkue (Eusko Jaurlaritza)
  Belen Uranga (Soziolinguistika Klusterra)
   
EGUNA IRAILAREN 1A
09:00etan Dokumentazio banaketa
09:15ean HITZALDIA:  “Alcalako ‘unibertsitateko’ preso talde baten argazkia: Galeuscatik europeismora”/"Retrato de un grupo de presos en la ‘universidad’ de Alcalá: de Galeusca al europeísmo”  (Gastelaniaz)
  Ramón Villares Paz
  Galiziako Kultura Kontseiluko presidentea / Presidente del Consejo de Cultura Gallega . Santiago de Compostela.
10:00etan HITZALDIA: “Ramón Piñeiroren azalpen biografikoa eta haren harremana Koldo Mitxelenarekin”/  "Semblanza de Ramón Piñeiro y su relación con Koldo Mitxelena”. (Gastelaniaz)
  Xesus Alonso Montero
  Galiziako Akademiako presidentea / Presidente de la Academia Gallega.  A Coruña.
10:45ean ELKARRIZKETA:  “Koldo Mitxelenaren pentsamendua”
  Pedro Miguel Etxenike Landiribar - Donostia International Physics Center. Donostia / San Sebastián.  
  Miren Azkarate Villar .  Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea / Facultad de Filosofía y CC. de la Educación. UPV/EHU Donostia.  Euskaltzaindia. Bilbo. 
  Moderatzailea: Miren Lourdes Oñederra Olaizola. Letren Fakultatea / Facultad de Letras. Vitoria-Gasteiz. UPV/EHU.   Euskaltzaindia. Bilbo.
11:45ean ETENALDIA
12:15ean HITZALDIA.  “Koldo Mitxelenaren ekarpen soziolinguistikoa”
  Mikel Zalbide Elustondo. Euskaltzaindia. Bilbo
13:00ean ELKARRIZKETA:  “Koldo Mitxelenaren ekarpena euskarari eta euskal kulturari”/“Aportación de Koldo Mitxelena al euskera y a la cultura vasca”.
  Ibon Sarasola Errazkin. Euskaltzaindia. Bilbo.
  Anjel Lertxundi Esnal. Escritor / Idazlea. Zarautz.
  Moderatzailea: Elixabete Pérez Gaztelu.  Deustuko Unibertsitatea / Universidad de Deusto. Bilbo.
   
EGUNA IRAILAREN 2A
   
09:15ean HITZALDIA: “Galiziera frankismo garaian: Ramon Piñeiroren hizkuntza ideiak eta hizkuntza praxia/“La lengua gallega bajo el franquismo: ideas lingüísticas y praxis idiomática de Ramón Piñeiro”.
  Henrique Monteagudo Romero.  Santiago de Compostelako Unibertsitatea / Universidad de Santiago de Compostela //  Galiziako Kultura Kontseilua. Santiago de Compostela / Consejo de Cultura Gallega. 
10:00etan ELKARRIZKETA:  " Hizkuntza aniztasuna eta hizkuntza gutxiagotuak Europab / La diversidad lingüística y las lenguas minorizadas en Europa”.
  Meirion Prys Jones. Hizkuntza Aniztasuna Sustatzeko Sarea (Network to Promote Language Diversity) / Red para la Promoción de la Diversidad Lingüística.  Cardiff.
  Fernando Ramallo Fernández. Vigoko Unibertsitatea / Universidad de Vigo . Vigo.
  Moderatzailea: Estibaliz Amorrortu Gómez. Deustuko Unibertsitatea / Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea. Bilbo.
11:00etan ETENALDIA
11:30ean ELKARRIZKETA:  “Hizkuntza aniztasunaren garapena Espainiako Estatuan”/ “El desarrollo de la diversidad lingüística en el Estado Español”.
  Albert Branchadell Gallo. Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa / Universidad Autónoma de Barcelona. Bartzelona.
  Francisco Caamaño Domínguez. Valentziako Unibertsitatea / Universidad de Valencia. Valentzia.
  Moderatzailea: Elixabete Larrinaga Artetxe. Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea / Facultad de CC. Sociales y de la Comunicación.
 
12:30ean ELKARRIZKETA:  “Euskararen tokia ingurune eleaniztun berrian”  / “El lugar del euskera en el nuevo contexto multilingüe”.
  Jasone Cenoz Iragui. Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea.  UPV/EHU / Facultad de Filosofía y CC. de la Educación..  Donostia.
  Xabier Aierdi Urraza. Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea / Facultad de CC. Sociales y de la Comunicación. UPV/EHU.  Leioa.
  Moderatzailea: Ana Urkiza Ibarbarriaga. Deustuko Unibertsitatea /  Universidad de Deusto. Donostia
   
16:30ean MAHAI INGURUA: “Posible ote da beste hizkuntza politika bat Espainiako eta Europako erakundeetan? / “¿Es posible otra política lingüística en las instituciones de España y de Europa?”
  Ester Franquesa i Bonet.  Hizkuntza Politikarako zuzendari nagusia, Kataluniako Generalitat. Directora General de Política Lingüística, Generalitat de Cataluña.   Bartzelona.
  Patxi Xabier Baztarrika Galparsoro.  Hizkuntza Politikarako sailburuordea / Viceconsejero de Política Lingüística . Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.
  Valentín García Gómez.  Hizkuntza Politikarako idazkari nagusia / Secretario general de Política Lingüística, Xunta de Galicia . Galiziako Xunta. Santiago de Compostela.
  Moderatzailea: Nerea Azurmendi Zabaleta. Kazetaria. Donostia.
   
 

MATRIKULA PREZIOA

  Maiatzaren 31ra arte :60€.   // Ekainaren 1etik aurrera: 68€
 

Hizkuntza ofiziala

 

Euskara / gaztelania (aldibereko itzulpen zerbitzua izango da)

 

EGITARAUAN PDF-n

 

IZEN EMATEAK: http://udaikastaroak2.i2basque.es/portal/index.php/eu/matricula.html

   
   
  http://www.euskara.euskadi.eus
  http://www.habe.euskadi.eus
  http://www.xunta.es
  http://www.consellodacultura.gal
  http://www.cirp.es
  http://www.soziolinguistika.eus