EGITARAUA


EGITARAUA

 

8:45

 

 

DOKUMENTAZIO-BANAKETA

 

9:00

HARRERA- EKITALDIA

Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, Gipuzkoa Donostia
Kultxa, Soziolinguistika Klusterra

 

9:30 – 10:45

MAHAI-INGURUA

Euskararekiko jarreretatik erabilerara

Erramun Baxok, Hizkuntzalaria, Euskararen Erakunde
Publikoan aholkularia

Iñaki Martinez de Luna, Euskal Herriko Unibertsitatea

Pablo Sotés, Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Koordinatzaile: Belen Uranga, Soziolinguistika
Klusterra

 

10:45 – 11:15

 

 

ATSEDENA

 

 

11:15-12:15

TAILERRRAK

Hizkuntza-ohituren aldaketak: gako teorikoetatik egoera
errealetara

Pello Jauregi, HUHEZI, Mondragon Unibertsitatea

Pablo Suberbiola, Soziolinguistika Klusterra

Gazteen erabileraren korapiloa begi-bistan

Jaime Altuna, Urtxintxa eskola

Asier Basurto, Soziolinguistika Klusterra

 

 

12:15 – 13:00

 

HAUSNARTU – II. Euskal Soziolinguistika Sariak - SARI-BANAKETA

Dabid Anaut: Argiak eta itzalak euskararen lurraldean.
Euskararen etxean, gazi-gozo
[Lehen lan sarituaren
aurkezpena]

 

13:00 -15:00

 

 

BAZKARIA

 

 

15:00-15:45

HITZALDIA

Erdaldunen euskararekiko aurreiritzi eta jarreren inguruko
hainbat datu

Esti Amorrortu, Deustuko Unibertsitatea, Munduko
Hizkuntza-Ondarearen UNESCO Katedra

Koordinatzaile: Olatz Altuna, Soziolinguistika
Klusterra

 

15:45 – 17:15

HITZALDIA ETA ELKARRIZKETA

Hizkuntza-aurreiritziak, jarrerak, eta jokaerak

Juan Carlos Moreno Cabrera, Madrilgo Unibertsitate
Autonomoa

Elkarrizketatzaile: Onintza Irureta

 

17:15 – 17:30

 

 

ONDORIOEN AURKEZPENA ETA AMAIERA

 

HIZLARIEI BURUZKO INFORMAZIOA

Babesleak: