48. 2003ko iraila. EUskal errepertorioa hedabideetan