28. 1998ko urria. Euskararen kale erabilpena Euskal Herrian