82. 2012 (1) IV. HAUSNARTU Euskal Soziolinguistika Sariak