EGITARAUA

EGITARAUA

Ekainak 22

9:00etan

Dokumentazio banaketa  
9:15etan

Euskararen inguruko kanpainen gabezia
historikoak

PILAR KALTZADA.
Innobasque

10:30etan

Etenaldia  
10:45etan

Komunikazioaren elementuak euskararen
gaurko testuinguruan

JOSEBA KAMIO. Harman

12:00etan

Etenaldia
12:15etan

Komunikazio egitasmoen eragina
neurtzen

IÑAKI IURREBASO
Aztiker eta BELEN URANGA Soziolinguistika Klusterra

13:30etan Laburpen saioa / Bibliografiari buruzko saioa  

Ekainak 23

9:15etan

Euskararen irudia kanpainen baldintzatzaile
gisa

JOXERRA GARZIA.
UPV/EHU.

10:30etan Etenaldia  
10:45etan

Sorkuntza eta berrikuntzaz

JOSEBA KAMIO.
Harman

12:00etan Etenaldia
12:15etan

Euskararen inguruko kanpainen arrakastaren
adierazleak
PILAR KALTZADA.
Innobasque
13:30etan Laburpen saioa / Bibliografiari buruzko
saioa
16:30etan Mahai-ingurua: Euskara komunikatzeko
estrategiak gaur

PILAR KALTZADA.
Innobasque

JOSEBA KAMIO. Harman.

IGOR CALZADA. Mondragon Unibertsitatea