HIZLARIAK

Ines García Azkoaga

 

Euskal Filologian doktorea. Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) irakasle eta ikertzailea. Egun Euskal Hizkuntza eta Komunikazioa sailean ari da lanean. Irakasle izan da EHUko Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika Sailean Gasteizen eta Donostian, eta baita unibertsitatetik kanpoko irakaskuntzan ere.

HIJE (Hizkuntzaren Jabekuntza eta Erabilera) ikertalde egonkortuaren kidea da eta lankide izan da beste zenbait talderen ikerketa-proiektuetan. Hizkuntzen alderdi diskurtsibo-testualak aztertzen dihardu, ikusmiran, bereziki, eleaniztasuna eta aipatutako alderdien garapena eta didaktika dituelarik.

Eusko Ikaskuntzako Hezkuntza Saileko arduraduna izan da. Ikastaria aldizkariaren arduraduna eta argitalpen-batzordeko kidea izan da. Munduko Hizkuntza Ondarearen UNESCO katedrako kidea da.

Argitalpenak

 • Ceberio, K.; Aduriz, I.; Diaz De Ilarraza, M.A.; Garcia-Azkoaga, I.M. (2008). “Erreferentziakidetasunaren azterketa eta anotazioa euskarazko corpus batean”. In Xabier Artiagoitia, Joseba A. Lakarra (arg.), Gramatika Jaietan Patxi Goenagaren Omenez, Bilbao: ASJU, 153-172.
 • García-Azkoaga I.M. y Diaz de Gereñu L. (2010). “Cohesión en situación de interacción: el caso de la narración oral”, Revista de Estudos Linguísticos/Linguistic Studies, 5, Universidad de Lisboa, 177-194
 • García-Azkoaga I.M., Idiazabal, I. & Larringan L.M. (2015). “Narratze-trebetasunen garapena. Ipuin bera eta  ume bera hiru adin ezberdinetan”. In Ezeizabarrena, Mª José & Gómez, Ricardo (arg.), 2014, Eridenen du zerzaz kontenta. Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008). Bilbo: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua, 227-243.
 • García-Azkoaga, I.M. (2004). Kohesio anaforikoa hiru testu generotan. Adinaren araberako azterketa,  Bilbo: Euskal Herriko Unibertsitatea.
 • García-Azkoaga, I.M. (2007). “Ahozko azalpena unibertsitatean, ezagutzak ebaluatzeko tresna bat baino gehiago”. In I. Idiazabal & I.M. Garcia (arg.), Ahozko hizkuntza. Euskararen azterketarako eta didaktikarako zenbait lan, Bilbo, Euskal Herriko Unibertsitatea, 176-194.
 • Garcia-Azkoaga, I.M. (2010). “Estrategias textuales y discursivas en el aprendizaje de la exposición oral de dos materias distintas”. In Rosario Caballero Rodríguez & María Jesús Pinar Sanz (coord.), Modos y formas de la comunicación humana/ ways and modes of human communication, Cuenca: Universidad de Castilla La Mancha, 155-162. 
 • Garcia-Azkoaga, I.M. (2012) “Dena dela, dena den, edonola ere balio askotariko diskurtso-markatzaileak”, EUSKERA, 57,3, 659-680.

 

Karmele Perez Lizarralde

Hasierako prestakuntzan Euskal Filologia ikasitakoa eta doktorea hezkuntzako berrikuntza eta esku-hartzearen eremuan.

Hizkuntzen eta literaturaren didaktikan espezializatua, bereziki ahozko hizkuntzaren eremuan, eta hasierako zein etengabeko prestakuntzan aritua.

Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean irakasle eta ikertzaile, bai eta Berrikuntza eta esku-hartzea gizarte kulturanitz eta eleanitzetan lerroko eta MIKER iker-taldeko partaide. Gaur egun Huhezi-n etengabeko prestakuntzaz arduratzen den lan-taldeko hezkuntza-eremuko arduraduna.

Bere ikerketa ibilbideak bi ardatz nagusi ditu: ahozko hizkuntzaren azterketa eta hizkuntza irakasleen hasierako zein etengabeko prestakuntza. Azken horrekin lotuta, HIPREST  (Hizkuntza irakasleen prestakuntza) ikerketa-sareko partaide ere bada.

Argitalpenak

 • Garro, E. eta Perez Lizarralde, K. (2010). Hizkuntza-oinarriak enuntziatu matematikoak ulertzeko Lehen Hezkuntzan. HIK HASI monografikoa, 25, 72-79.
 • Garro, E. y Perez Lizarralde, K. (2009). La reflexión sobre la práctica de la maestra como instrumento de formación profesional en la enseñanza/aprendizaje de la lengua oral en Educación Infantil, In Bretones Calleja y otros (eds.) Applied Linguistics Now: Understanding Language and Mind / La Lingüística Aplicada actual: Comprendiendo el lenguaje y la mente. Almería: Universidad de Almería 407-417.
 • Garro, E., Pedrosa, B., Perez Lizarralde, K., Sagasta, P. (2013). El reto del plurilingüismo aditivo: la planificación lingüística de HUHEZI en los estudios de grado de Educación Infantil y Educación Primaria. In Dolz e Idiazabal (eds.) Enseñar (lenguas) en contextos multilíngues. Servicio editorial de la Universidad del País Vasco.
 • Garro, E., Perez Lizarralde, K., Azpeitia, A. eta Irizar, A. (2012). Jendaurreko ahozko aurkezpenen lanketa unibertsitatean sekuentzia didaktiko eta praktika gogoetatsuaren bidez. Ikastaria 18.
 • Perez Lizarralde, K. (2012). Alderdi emozionala ahozko hizkuntzaren eta matematikaren ikas-irakaskuntzan: irakasleen estrategia enpatikoen azterketa. Tantak, 24(1), 81-117.
 • Perez Lizarralde, K. (2014). Irakasleen prestakuntza ahozko hizkuntzaren lanketa eskolan sustatzeko. Praktika gogoetatsuan oinarritutako prozesu baten azterketa. Doktore tesia (argitaratu gabe).
 • Perez Lizarralde, K. eta Garro, E. (2010). Jendaurreko ahozko aurkezpenen lanketa unibertsitateko ikasleekin”, HIK HASI monografikoa, 25, 32-40.
 • Perez Lizarralde, K. y Sainz Osinaga, M. (2012). Estrategias empáticas de una maestra de Educación Infantil en el marco de la enseñanza-aprendizaje de la lengua oral. In Elorza, I., Cabonell i Cortés, O., Albarrán, R., García Riaza, B. & Pérez-Veneros, M. Empiricism and Analytical Tools for 21st Century Applied Linguistics. Selected Papers from XXIX International Conference of the Spanish Association of Appplied Linguistics (AESLA). Salamanca: Universidad de Salamanca.(pp. 651-660). 
 • Perez Lizarralde, K., Sainz Osinaga M. & Ozaeta, A. (2012). La entrevista formativa sobre la acción, una herramienta eficaz en la formación reflexiva del profesorado. In, Ruiz Bikandi y Plazaola (Eds.). El aula como ámbito de la investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de la lengua. Vº Seminario. Servicio editorial de la Universidad del País Vasco.
 • Sainz Osinaga, M.,  Perez Lizarralde, K. y Zabala, J. (2008). Análisis de los gestos profesionales de una maestra: estudio sobre el desarrollo de la construcción de conocimientos y usos del lenguaje en una clase de 1º curso de Educación Primaria. En R. Monroy Casas & A. Sánchez Pérez (Eds.), 25 años de lingüística en España: hitos y retos (pp. 179-183). Murcia: Universidad de Murcia.
 • Sainz Osinaga, M., Perez Lizarralde, K. eta Alonso Amezua, I. (2013). Zenbait hegaldi ikasleen hizkuntza-erabileraren gainean: gogoetak eta etorkizunerako erronkak. In, Hainbaten artean, Ikasleak hiztun. 2011ko ARRUE PROIEKTUA. Ikerketaren emaitza eta adituen iritzi-azalpenak (285-290). Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia.

 

Agurtzane Azpeitia Eizagirre

Euskal Filologian doktorea Deustuko Unibertsitatetik. Egun, Hizkuntzen eta literaturaren didaktikan espezializatua, bereziki ahozko hizkuntzaren eremuan.

Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean irakasle eta ikertzaile da, bai eta Berrikuntza eta esku-hartzea gizarte kulturanitz eta eleanitzetan lerroko eta MIKER  (mintzairaren ikerketa) iker-taldeko partaide ere.

Bere ikerketa ibilbideak hiru ardatz nagusi ditu: a)testu idatzien diskurtso-analisia (enuntziatu parentetikoen analisia bereziki), b) ahozko hizkuntzaren azterketa, eta c) hizkuntza irakasleen hasierako eta etengabeko prestakuntza. Azken alderdiari dagokionez, HIPREST  (Hizkuntza irakasleen prestakuntza)ikerketa-sareko partaide ere bada.

Argitalpenak

 • Azpeitia, A. & Perez E. (2014).  Ahozkotasunaren printzak Koldo Mitxelenaren enuntziatu parentetikoetan. In,  Itziar Aduriz eta Ruben Urizar (ed.). Euskal hizkuntzalaritzaren egungo zenbait ikerlerro, UEU, 29-48. ISBN: 978-84-8438-524-0
 • Azpeitia, A. (2003). Zestoarren erretolika, hitzen, esamoldeen eta atsotitzen bilduma . Zestoako Udala, 275 or. ISBN: 84-606-3489-2.
 • Azpeitia, A. (2011). Enuntziatu parentetikoak: Koldo Mitxelenaren intentzio ironikoaren ispilu. Gogoa, 10 (1&2):21-54. ISSN: 1577-9424.
 • Azpeitia, A. (2012): Koldo Mitxelenak estrategikoki integratzen ditu enuntziatu parentetikoak. Euskera, 56, 2: 95-120. ISSN:0210-1564.
 • Azpeitia, A. (2012):  ETA buruan duten enuntziatu parentetikoak Koldo Mitxelenaren prosan. Gogoa, 11 (2): 95-120. ISSN: BI-1402-2001.
 • Azpeitia, A. Alonso, I. & Garro, E. (2014). Profesionalizazio-bidea eraikitzen. Irakasle hasiberri baten autokonfrontazio-elkarrizketaren azterketa. Ikastaria, 19: 171-196.  ISSN: 1137-4446.
 • Azpeitia, A. eta Aranzabal, A. (1998). Zarauzko Euskal Jaiak. Zarauzko Udala  221 or. ISBN: 84-923033-1-X.
 • Azpeitia, A. eta Perez, E.(2014). Bigarren mailako puntuaziomarken azterketa: Koldo Mitxelenaren liburu- eta zinemakritiketako enuntziatu parentetikoen muga grafikoak. Senez, 45,169-183. ISSN : 1132-2152.
 • Azpeitia, A., (2013). “Enuntziatu parentetikoen balio polifonikoa Koldo Mitxelenaren prosan”, Uztaro 84, 67-87. ISSN: 1130-5738.
 • Azpeitia,A. (2012). Koldo Mitxelenaren zinema- eta liburu-kritiketako diskurtso estrategiak:enuntziatu parentetikoak. Euskaltzaindia. Iker 29. (534 or).ISBN 978-84-95438-90-4.
 • Garro, E.; Perez Lizarralde, K.; Azpeitia, A.; Irizar, A. (2012). Jendaurreko ahozko aurkezpenen lanketa unibertsitatean sekuentzia didaktiko eta praktika gogoetatsuaren bidez. Ikastaria. 18, 195-219. ISSN: 1137-4446.
 • Sainz Osinaga, M., Garro, E., Ozaeta, A., Azpeitia, A. & Alonso, I. (2012).  Herritar kritikoa formatzeko debatea. Sekuentzia didaktiko baten proposamena. Ikastaria 18, 153-178. ISSN: 1137-4446
 • Sainz, M., Azpeitia, A., Garro, E., Ozaeta, A.eta Sagasta, P. (2011). Nola artikulatu jakintza-arloa eta hizkuntza? Zenbait lanabes eskolan erabiltzeko. Oñati, Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua, 79 or. ISBN: SS-1601-2011. (taldean egindako lana).

 

Josune Zabala Alberdi

Hizkuntza teknikaria Soziolinguistika Klusterrean. Euskal Filologian lizentziatua (EHU, 2002), Hizkuntzen aditu titulua eskuratua (Mondragon Unibertsitatea, 2005) eta Euskal ikasketetan doktorego programa eta ikerketa gaitasuna burutua (EHU, 2008).

Lan ibilbidean, euskara eta bere irakaskuntzaren alorra landu du, batez ere: helduen euskalduntzean euskara irakasle eta trebatzaile (AEK eta udal euskaltegiak, 1999-2004); Euskara Biziberritzeko planetan aholkulari (Azpeitiko euskara patronatua, 2004-2005), eta Mondragon Unibertsitatean irakasle (HUHEZI fakultatea, 2004-2008 eta 2012-2014). Ikerketari dagokionez, HIJE taldeko (Hizkuntzaren jabekuntza eta erabilera) eta Eusko Ikaskuntzako Hezkuntza saileko partaide ere bada, eta Soziolinguistika Klusterrean ahozkotasunari buruzko ikerketa eta formazio ezberdinak gauzatzen dihardu egun.

Argitalpenak

 • Garcia Azkoaga, I. & Zabala, J. (2014, prentsan) La interacción comunicativa en la perspectiva plurilingüe: Explorando nuevas herramientas para un análisis sociolingüístico. In, I. Idiazabal & Garcia Azkoaga, I. Euskal Herria-Ginebra.
 • Zabala, J, (2014, prentsan) Enseñanza-aprendizaje de la lengua oral en secundaria. Una búsqueda de las claves didácticas en tres contextos sociolingüísticos educativos. Actas del II Congreso Internacional Nebrija en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas. Universidad Nebrija (2014.06.26-28).
 • Zabala, J, (2013,b) Ahozko hizkuntza derrigorrezko bigarren hezkuntzan. Esku hartzea eta ikasleen garapena Tolosako esperientzian. BAT, 87-88 (2-3): 127-148. Soziolinguistika Klusterra Elkartea. Andoain.
 • Zabala, J, (2013,a) Dispositivo didáctico e intervención docente para mejorar la producción oral del alumno/a. Intervención en un contexto de inmersión lingüística en euskara. Oralidad y educación: 521-558. Monema editorial. Granada.
 • Zabala, J, (2012) Ahozko konpetentziak derrigorrezko bigarren hezkuntzan: sekuentzia didaktikoak Tolosako laborategian. Ikastaria, 18: Sekuentzia didaktikoak eta hizkuntzen curriculuma: teoria eta praktika / Secuencias didácticas y currículo de lenguas: teoría y práctica. (Apail.) / (Coord.): I. Idiazabal, I. Garcia-Azkoaga, Luis M. Larringan.179-193.
 • Zabala, J, Ayerza, M (2011) Hari arika, ezpainetan hika. http://www.erabili.com/zer_berri/muinetik/1302859357 (azken errebisioa, 2012-10-04) 1-11.
 • Zabala, J (2010) Kortesia baliabideak euskarazko debateetan. Euskera 54,2-1.zatia. 811-842. Euskaltzaindia. Bilbo.

 

Esther Mugerza Imaz

Euskal Filologian lizentziatua (EHU, 1991)

Hizkuntza Plangintza Graduondoko Unibertsitate-Diplomatua (EHU,1994)

Malerrekako Mankomunitateko euskara teknikaria (1992-1999)

2000tik gaur egun arte Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko euskara teknikaria.

Gaur egun, gehienbat, irakasleen  formazioan eta baliabideen prestaketan ari naiz.

Ikastaroak

 • Euskara sustatzeko bideak: motibazioa eta ahozkoa gelan ikastaroa (ESB)
 • Ahozko hizkuntza irakastea ikastaroa (AHI)
 • Ahozko hizkera ez-formala (AH_EzFormala)

Baliabideak

 

Yolanda Olasagarre Mendinueta

Soziologia eta Zientzia Politikoetan  lizentziatua (Deustuko Unibertsitatea, 1989)

 • “Análisis de los problemas, métodos y teorías en las ciencias sociales” Doktoretza-ikastaroak (NUP/UPNA, 1991-93)
 • Hizkuntza-Plangintza Graduondoko Unibertsitate-Diplomatua (EHU, 1994)
 • “Adimen gaitasun handiko ikasleen diagnostikoan eta heziketan” Unibertsitate-aditu titulua (UNED, 2011).

Lan ibilbidea

 • Sakanako Mankomunitateko euskara teknikaria (1989-2002)
 • Bigarren Hezkuntzako euskara irakaslea (2002-2005)
 • Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide Zentroko (EIBZ) irakaslea 2005 urtetik gaur artio. Irakasleen formazioan aurrez aurreko eta on line ikastaroak ematen.

Ikastaroak

 • Euskara sustatzeko bideak: motibazioa eta ahozkoa gelan ikastaroa (ESB)
 • Ahozko hizkuntza irakastea ikastaroa (AHI)
 • Ahozko hizkera ez-formala (AH_EzFormala)
 • Adimen gaitasun handiko ikasleei eskolan arreta eskaini: egoerara hurbildu eta arreta eskaintzeko baliabideak (AGH)

Bestelakoak

 

MIkele Aldasoro Agirre

Euskal Herriko Unibertsitatean Hezkuntza Zientzietan lizentziatua eta Magisteritzan diplomatua.

Hezkuntzari eta ikastolei lotuta dago bere jardunbide profesionala. Urretxu-Zumarraga ikastolan irakasle lanean, Euskal Herriko Ikastolen Elkarteko  hainbat proiektutan parte hartu zuen, besteak beste, DBHrako “Ostadar” Hizkuntzak arloko ikasmaterialgintzan eta horrek eskatzen zuen irakasleen prestakuntzan.

2007. urtean ekin zion Ikastolen Elkartean, Xabier Garagorrirekin elkarlanean, Euskal Curriculumaren garapenari, Ikastolen Hezkuntza-eredu Pedagogikoaren balizko osagaiak zehaztuz eta ikaslearen irteera profilean oinarritutako curriculumaren diseinua egin eta DBHrako “eki” proiektuaren bidez gauzatuz.

Euskal Herriko ikastolen Elkartean curriculum arduraduna da  egun.

 

Kike Amunarriz Gorria

Euskal Filologian lizentziatua (EHU)

Euskararen nomada autonomoa: Tolosako gau-eskola, Tolosaldea Birreuskalduntzeko Elkartea, Tolosako Udaleko Euskara Zerbitzua, SIADECO Ikerketa taldea, Galtzaundi Euskara taldea, Topagunea, Euskararen Aholku Batzordea (honen eskariz “Hizkuntza kalitatea”ri buruzko txostena Joxerra Garzia eta Andoni Egañarekin batera).

ETBko hainbat pragramatan aktore, aurkezle edo/eta zuzendari lanetan aritua: “Hau da Hau”, “Balinda”, “Txiskola”, “Sikofonia”… “Mihiluze” eta “Tribuaren berbak”.

Umore alorrean, txiste-afariak, bakarrizketak, hitzaldiak, 4 txiste kasete eta 6 txiste liburu eta “Zazpiak Batman” kolektiboko partaide gisa, hizkuntzaren adierazkortasunari buruzko hitzaldi-txouak Asisko Urmeneta eta Antton Olariagarekin.

Soziolinguistikari buruzko hitzaldi ugari emandakoa eta hainbat artikulu idatzitakoa: BAT aldizkaria, Jakin, Argia, Campus, Egunkaria, Berria…

Gaiaren zerikusia duten argitalpen batzuk:

 • Hizkuntzaren adierazkortasuna eta sormen ahalmena: gazteak eta euskara mendearen hasieran in Ikastolen Elkartea. IX. Jardunaldi Pedagogikoak (2002)
 • Ahozkotasuna eremu ez-kurrikularrean hizkuntz proiektuaren markoan (BAT-51, 2004)
 • Gazte hizkerak, hizkera gazteak (BAT-68, 2008)
 • XXI. mendeko euskaldunak. Nola aldatu(ko) diren gauzak, kamarada! in “Transmisinoa eta erabilerea” Mendebalde Kultura Alkartea (2009)

 

Itziar Idiazabal Gorrotxategi

- Hezkuntza Zientzietan  Doktorea (1983) Genebako Unibertsitatean.

- UPV/EHUn, Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak saileko irakasle Katedraduna.

- HIJE (Hizkuntzaren Jabekuntza eta Erabilerak) ikertaldearen sortzailea.

- Haur euskaldun elebidunen hizkuntza jabekuntzan, euskararen azterketa diskurtsiboan eta hezkuntza elebi-eleanitzaren inguruan hainbat ikerketa proiekturen arduraduna.

- 2007 urteaz geroztik, UPV/EHUren Munduko Hizkuntza Ondarearen UNESCO Katedraren koordinatzailea.

Argitalpenak

 • Casenave, J., Idiazabal, I. Manterola, I. & Lascano, B. (2012) ELEBIDUN. Un projet de recherche sur l’apprentissage bilingue basque-français à l’école(primaire). Lapurdum. 16 | 2012 : Numéro XVI, 15-25.
 • Dolz, J.  & Idiazabal, I. (eds.) (2013) Enseñar (lenguas) en contextos plurilingües. Bilbao: Servicio editorial de la Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea. ISBN: 978-84-9860-838-0.
 • Garcia-Azkoaga, Ines, Idiazabal, Itziar, Larringan, Luis M. (2015).“Narratze trebetasunen garapena. Ipuin bera eta ume bera hiru adin ezberdinetan” .In Ezeizabarrena, Maria José & Ricardo Gómez, (Ed.) Eridenen du zerzaz kontenta. Sailkideen omenaldia Henrike Knörr irakasleari (1947-2008), UPV/EHUren Argitalpen Zerbitzua, Bilbo. ISBN: 978-84-9860-910-3, 319-336.
 • GARRO, Eneritz & IDIZABAL, Itziar (2012) ¿Para qué utilizan los jóvenes el discurso referido? Análisis de debates públicos en euskera. In Clara Ubaldina Lorda (Coord.) Polifonía e intertextualidad en el diálogo. Oralia. Análisis del discurso oral. Anejos 6, 231-246. ISBN:978-84-7635-837-5.
 • Idiazabal, I. (2008) Gramática eta hizkuntzaren didaktika. In X.Artiagoitia & J. Lakarra (eds.) 2008, Gramatika Jaietan Patxi Goenagaren omenez.,”Julio Urkixo” Euskal Filologia Mintegiaren Urtekariaren gehigarriak L1.(ASJU) Bilbao: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 413-432. ISBN 978-84-9860-085-8
 • Larringan, L.M. & Idiazabal I. (2012) Sekuentzia didaktikoa: ekintza didaktikoaren zutabe eta ardatz minimoki fidagarria, in Ikastaria 18. ISSN 1337-4446 /eISSN 2255-1069, 13-44
 • Larringan, Luis M.  & Idiazabal, Itziar (2012) “Generic you  in Basque :  a politeness strategy in young people debates?”  in Leyre Ruiz Zarobe & Yolanda Ruiz Zarobe (Eds.) Speech Acts and Politeness across Languages and Cultures, Bern: Peter Lang: Linguistic Insights. Studies in Language and Communication. Vol. 132. 115-128 ISBN 978-3-0343-0611-9 
 • Manterola, I., Almgren, M. & Idiazabal I. (2012) L’usage de connecteurs dans les contes oraux en L1 et L2 chez des enfants bilingues basque-espagnols. In Régine Delamotte-Legrand & Mehmet-Ali Akinci (Eds.)  Recits d’enfants : Developpement, genre, contexte. Rouen: Presses Universitaires de Rouen et de l’Havre. ISBN:978-2-87775-579-5 /ISSN: 1292-1211, 329-352.
 • Manterola, I., Almgren, M. & Idiazabal I. (2013) Basque L2 development in immersion school settings, International Journal of Bilingualism 2013, 17: 375-391 ISSN: 1367-0069
 • Martì, F.; Ortega, P.; Idiazabal, I.; Barreña, A.; Juaristi, P.; Junyent, C.; Uranga, B. y Amorrortu, E. 2005: Hizkuntzen mundua. Munduko Hizkunzei buruzko txostena, 2005. UPV-EHU. Bilbo.

Eneritz Garro Larrañaga

Euskal Filologian doktorea da EHU-UPVtik.

Mondragon Unibertsitateko HUHEZI fakultatean irakasle-ikerlaria da 2006 urtetik eta une honetan Berrikuntza eta Esku-hartzea gizarte kulturanitz eta eleanitzean lerroko zuzendaria da.

MIKER ikertaldeko eta HIPREST sareko ikerlaria da, ikerketa gai nagusi ditu Irakasleen Prestakuntza (hasierakoa zein etengabekoa) eta (Ahozko) Hizkuntzaren Didaktika.

Liburuak

 • Garro, E (2008). Jendaurreko debateak euskaraz. Diskurtso erreferituaren azterketa, Bilbao: UPV-EHU argitalpen zerbitzua-Doktorego tesiak saila, ISBN: 978-84-9860-164-0
 • Sainz Osinaga, M; Ozaeta, A eta Garro, E (koord.) (2010). Ahozko hizkuntza lantzen. Haur Hezkuntzan hasi eta unibertsitateraino, HIK HASI 25. Monografikoa, Donostia: Xangorin-hik hasi. ISBN: 978-84-936543-4-4
 • Sainz Osinaga, M (koord.); Azpeitia, A; Garro, E; Sagasta, P (2011). Nola artikulatu jakintza-arloa eta hizkuntza? Zenbait lanabes eskolan erabiltzeko. Andoain: Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua. SS-1601-2011

Liburu kapituluak

 • Garro, E; Idiazabal, I; Larringan, LM (2008). Gaia eraikitzeko baliabide diskurtsiboak gaztetxoen debateetan, In Itziar Idiazabal & Ines Garcia Azkoaga (Eds). Ahozko hizkuntza: euskararen azterketarako eta didaktikarako zenbait lan,  http://www.ehu.es/ euskara. SARE ARGITARAPENAK, UPV – EHU. ISBN: 978-84-690-8853-1
 • Garro, E; Idiazabal, I; Larringan, LM (2009). Escuchar la palabra del otro y saber reutilizarla, In Bretones Calleja y otros (eds.) Applied Linguistics Now: Understanding Language and Mind / La Lingüística Aplicada actual: Comprendiendo el lenguaje y la mente. Almería: Universidad de Almería 1257-1271. ISBN: 978-84-692-1479-4.
 • Garro, E; Perez, K (2009). La reflexión sobre la práctica de la maestra como instrumento de formación profesional en la enseñanza/aprendizaje de la lengua oral en Educación Infantil, In Bretones Calleja y otros (eds.) Applied Linguistics Now: Understanding Language and Mind / La Lingüística Aplicada actual: Comprendiendo el lenguaje y la mente. Almería: Universidad de Almería 407-417.  ISBN: 978-84-692-1479-4.
 • Garro, E; Idiazabal, I (2011). ¿Para qué utilizan los jóvenes el discurso referido? Análisis de debates públicos en euskara. Lorda, CU (coord.) Polifonia e intertextualidad en el dialogo, Madrid: Arco libros
 • Sainz Osinaga, M; Ozaeta, A; Garro, E; Perez Lizarralde, K; Egizabal, D (2011). Interacción en el aula: lengua oral de los alumnos y mediación de la maestra. Explicar las reglas de juego en una escuela de Educación Primaria. In: Escobar, C., Evnitskaya, E., Moore, E. y Patiño, A. (eds.). AICLE/CLIL/EMILE. Educació Plurilingüe: Experiencias, Research & Politiques. Barcelona: UAB, 139-150.
 • Garro, E; Pedrosa, B; Perez Lizarralde, K; Sagasta, P (2012). El reto del plurilingüismo aditivo: la planificación lingüística de HUHEZI en los estudios de grado de Educación Infantil y Educación Primaria.  In Joaquim Dolz e Itziar Idiazabal (eds). Enseñar (lenguas) en contextos multilingües (pp. 315-333), Bilbao: Servicio Editorial EHU-UPV
 • Garro E. & Sainz Osinaga, M. (prentsan). Aproximación a la actividad de una maestra en un aula de Educación Infantil bilingüe euskera-castellano. Análisis de su input y de una entrevista de autoconfrontación. Garcia Azkoaga, I. eta Idiazabal, I. (arg.) La educación plurilingüe y el interaccionismo socio-discursivo.

Artikuluak

 • Garro, E (2008) Diskurtso erreferituaren erabilera jendaurreko debateetan, Gogoa 8 (1), 25-62 orr. ISSN: 1577-9424
 • Sainz Osinaga, M; Garro, E; Ozaeta, A; Perez Lizarralde, K; Egizabal, D (2009). Gelako interakzioa: irakasleen esku-hartzea eta ikasleen ahozko ekoizpena. Jolas arauen azalpena lehen hezkuntzako ikasleen eskutik, Euskera, 2009.2, 541-577 orr. ISSN: 0210-1564
 • Sainz Osinaga, M; Garro, E; Ozaeta, A (2011). Pistes pour une formation des enseignants à la didactique de l’oral du basque, langue minorée, en contexte d’immersio, Cahiers de Linguistique, Revue de sociolinguistique et de sociologie de la langue française, 37/2, 137-150. ISSN 0259-6199
 • Garro, E.; Perez Lizarralde, K.; Azpeitia, A.; Irizar, A. (2012). Jendaurreko ahozko aurkezpenen lanketa unibertsitatean sekuentzia didaktiko eta praktika gogoetatsuaren bidez. Ikastaria 18, 195-219.
 • Sainz Osinaga, M., Garro, E., Ozaeta, A., Azpeitia, A. & Alonso, I. (2012).  Herritar kritikoa formatzeko debatea. Sekuentzia didaktiko baten proposamena. Ikastaria 18, 153-178
 • Azpeitia, Alonso y Garro. (2013) Profesionalizazio-bidea eraikitzen. Irakasle hasiberri baten autokonfrontazio-elkarrizketaren azterketa. Ikastaria 19, 171-196
 • Sainz Osinaga, Ozaeta y Garro. (2013) (ed.). Irakasleen prestakuntza eta prestakuntzaren ikerketa: hautu teorikoak, metodologikoak eta esperientziak. Ikastaria 19.