Tokanoka tribua. Eskoriatzako gazteak eta hitanoa: uste, balore eta jarrerak

Laburpena. Jarraian duzuen ikerketa honetan ikertzaileak gazteek hitanoa zein balore eta usterekin lotzen duten jakin nahi du eta aldi berean Eskoriatzako kasu bat azaltzen saiatzen da non, azken honetan, gazteek hitanoarekiko hurbilpen bat egin duten. Hau da, gazteak hitanoa erabiltzen hasi dira lehen erabiltzen ez zutenean. Ikerketak beraz, kasu honen zergatia aurkitzen ere saiatzen da. Lana aurrera eramateko metodo kualitatiboa erabili da eta bertako teknika nagusia elkarrizketa izan da. Bost elkarrizketa egin dira hauek 18-30 urte bitarteko gazteen artean gauzatuz. Amaierarako hitanoa benetakotasunarekin lotzen dela ikusiko da eta gazteen artean bere erabilera “kutsatu” egin daitekeela.

Hitz gakoak: Hitanoa, toka, noka, gazteak.

BAT aldizkaria: 
103. 2017 (2) Euskaltzaleen topaldia euskararen herria, zubiak eta palankak
Egilea(k): 
iñigo Beitia zabala
Urtea: 
2017 (2)