Erdaldunak aktibatzeko diskurtsoak. Mintzalasai eta BAM! maila diskurtsiboan

3,00€

Laburpena: Azken inkesta soziolinguistikoak agerian eman du Ipar Euskal Herriko biztanleriaren %80a ez dela euskalduna eta euskararen kale-erabilera sekulan neurtu ez den indize apalenean kokatzen dela (%5). Egoera horren aitzinean, eremu sozial berriak irabaztearen premia agerikoa da; diskurtso berritu eta egokituek hortan lagundu dezakete. Baiona – Angelu – Miarritze hiri-eremua dentsitate handiko lurra izateaz gain, euskararentzat perimetro zail eta estrategikoa da. Bertan errotu diren bi dinamikei buruz, erdaldunak erakartzeko eta euskaltzaletzeko diskurtsoak dimentsio praktikotik aztertuko dira, bai eta etorkizuneko erronka batzuk agerian emanen ere.
Hitz gakoak: Aktibazioa, erdaldunak, diskurtsoak, motibazioa.

Egilea(k): 
Eneko GORRI
Aldizkaria: 
EUSKALTZALETASUNAREN AKTIBAZIOA (II)
Urtea: 
2017 (2)