Tokian tokiko hizkuntza aktibazioa: hainbat gako

3,00€

Laburpena. Artikulu honetan Soziolinguistika Klusterra hainbat eragilerekin oraindik ere lantzen ari den ikerketa baten berri ematen da. Proiektu honen helburu nagusia hauxe da: herri eta eskualdeetan euskararen inguruko aktibazioa eragiteko gakoak identifikatzea eta aktibaziorako metodologia proposatzea. Herri aktibazioa lortu duten hainbat esperientzia aztertu ondoren eta bi gunetan egiten ari garen ondorioz detektatutako gakoak aurkezten dira. Aktibaziorako bost gako nagusi hauek aurkezten dira: lehena, behar sozial bati erantzutea; bigarrena, talde eragile kohesionatua, trakzio-lana egiten duena; hirugarrena, oinarri teoriko-ideologiko landua eta sendoa, intuizioa edota bisioa; laugarrena, antolaketari begira egitura irekiak eta horizontalak sortzeko borondatea; eta bosgarrena, administrazioaren babesa.
Hitz gakoak: hizkuntza aktibazioa, gizarte aktibazioa, biziberritzea

Egilea(k): 
Zesar Martínez García, Amaia Balda Etxarte eta Imanol Larrea Mendizabal
Aldizkaria: 
EUSKALTZALETASUNAREN AKTIBAZIOA (II)
Urtea: 
2018 (2)