29. 1998ko abendua. hizkuntza gutxiagotuak justizia administ...