22-23. 1997ko ekaina. Soziolinguistikazko inkestak: datuak...