20-21. 1996ko abendua. Hizkuntz plangintza Katalunian