74. 2010 (1) II. HAUSNARTU- Euskal Soziolinguistika Sariak