81. 2011 (4) Hizkuntza-ekologia euskararen ingurunean